Ogłoszenia Duszpasterskie - Parafia Jawornica

Idź do spisu treści

Menu główne:

Ogłoszenia Duszpasterskie
NUMER KONTA BANKOWEGO NASZEJ PARAFII

Na prośbę Parafian – numer konta:Parafia Rzymsko – Katolicka św. Stanisława B.M.
42 – 700 Lubliniec, Jawornica ul. Ks. Misia 2

Nr rachunku: 13 8288 0004 2000 0016 5002 0002 - konto inwestycyjne
Nr rachunku: 81 8288 0004 5000 0016 5002 0001 - konto parafialne
z dopiskiem "ofiara na cele kultu religijnego”

 Serdeczne BÓG ZAPŁAĆ za złożone ofiary.
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE


1. Dzisiaj uroczystość Najświętszej Trójcy, która kończy czas przyjmowania komunii św. wielkanocnej.

2. Dzisiaj po msz św. zbiórka na Świątynię Opatrzności Bożej.

3 Dzisiaj na Górze św. Anny – pielgrzymka mniejszości narodowych.

4 W czwartek uroczystość Bożego Ciała. Msze św. w tym dniu o godz. 8:00 i 11:30. Po mszy św. o godz. 8.00 wyruszy procesja, która przejdzie następującymi ulicami: Ks. Misia, Bukowa, Kochcicka, Grabowa, Słoneczna, Jaworowa, Kochcicka, Bukowa, Ks. Misia. Proszę o przygotowanie ołtarzy w tych miejscach, jak w ubiegłym roku. Dzieci komunijne zapraszam w strojach komunijnych oraz dzieci sypiące kwiaty.

5 Biskup Gliwicki udziela dyspensy od zachowania piątkowego postu w piątek 9 czerwca.

6 W piątek – w Sanktuarium św. Teresy Benedykty od Krzyża w Steblowie – Msza św. o godz. 18:00, a po niej nabożeństwo ku czci Patronki.

7 Kolekta z Uroczystości Bożego Ciała przeznaczona jest na przebudowę prezbiterium.

8 W przyszłą niedzielę po mszy św. zbiórka na pomoc w odbudowie i wyposażeniu sal lekcyjnych po pożarze w Szkole Katolickiej u Ojców Oblatów w Lublińcu.

9 Prośba i apel, aby czytania mszalne, psalm responsoryjny i modlitwa wiernych wykonywane były przez Parafian i Parafianki. Chętnych zapraszam na spotkanie w piątek po mszy św.

10 Prośba, aby chłopcy i dziewczynki zasilili grono ministrantów.


 
 
 

NUMER KONTA BANKOWEGO NASZEJ PARAFII

Na prośbę Parafian – numer konta:Parafia Rzymsko – Katolicka św. Stanisława B.M.
42 – 700 Lubliniec, Jawornica ul. Ks. Misia 2

Nr rachunku: 13 8288 0004 2000 0016 5002 0002 - konto inwestycyjne
Nr rachunku: 81 8288 0004 5000 0016 5002 0001  - konto parafialne
z dopiskiem "cele kultu religijnego”
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego